'Maak einde aan uitzonderingspositie luchtvaart'

18 april 2019

De luchtvaart in Nederland moet net zo streng worden afgerekend op effecten voor de leefomgeving en het milieu als andere bedrijfstakken. Dat schrijft de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in een advies aan het kabinet.

Nu hebben Schiphol en de luchtvaartsector nog een uitzonderingspositie binnen het rijksbeleid. De enige echte beperking die wordt opgelegd is een maximum aan het aantal vliegbewegingen. Volgens het kabinet is Schiphol van cruciaal belang voor de Nederlandse economie.

Maar de Rli roept het kabinet nu op die uitzonderingspositie te heroverwegen. "De oplopende spanning tussen de groei van de luchtvaart aan de ene kant en de belangen van het klimaat en de leefomgeving aan de andere kant maken dat noodzakelijk."

Volgens de Raad moeten er heldere grenzen komen voor geluid, hinder, ultrafijnstof en veiligheid. En die grenzen moeten regelmatig worden aangescherpt, zodat vliegmaatschappijen worden geprikkeld om de belasting van het milieu en de omgeving verder omlaag te brengen. Schiphol zou dat nog kunnen stimuleren door 'schone' vliegtuigen minder te laten betalen voor landingsrechten.

Duurdere tickets

Tickets mogen wel duurder worden, vindt de Rli, want door het enorme aanbod aan goedkope vliegtickets worden reizigers nauwelijks aangezet om te kiezen voor alternatief vervoer, zoals de trein. Ook moet er kritischer gekeken worden naar welke bestemmingen nu echt belangrijk zijn voor de Nederlandse economie.

In het advies wordt gepleit voor nieuwe normen, die beter recht doen aan de hinder die omwonenden van luchthavens ondervinden. Pas als de luchtvaartsector aan die nieuwe normen voldoet, zijn er meer vliegbewegingen mogelijk, vindt de Raad.

Ook het aantal nachtvluchten zou beperkt moeten worden, want die schaden de gezondheid van omwonenden. En de luchtvaartsector moet gaan werken aan terugdringing van de CO2-uitstoot.Nederland heeft daarvoor geen doelen opgesteld, terwijl de luchtvaart wel meetelt bij het halen van de klimaatdoelen van Parijs.

Verder lezen

Alle nieuwsberichten

31 januari 2019

Steeds meer werknemers kampen met burn-outklachten

Steeds meer werknemers kampen met burn-outklachten. Dat blijkt uit de tweejaarlijkse 'Arbobalans' van onderzoeksinstituut TNO. In 2007 zei ruim 11 pr...

Verder lezen

31 januari 2019

Door opschortende voorwaarde geen omzetting arbeidsovereenkomst

Een werkgever deed aan een werkneemster het aanbod van een vast dienstverband na afloop van het lopende tijdelijke dienstverband. Het aanbod was ged...

Verder lezen

31 januari 2019

Partnerschap ondanks echtscheiding

In de inkomstenbelasting bestaan meerdere heffingskortingen, die zijn bedoeld voor specifieke groepen. Deze heffingskortingen worden alleen toegeken...

Verder lezen

31 januari 2019

Mensen met zonnepanelen op hun huis kunnen tot 2021 de opbrengst blijven salderen met hun elektraverbruik. Dit maakte minister Wiebes van Economische ...

Verder lezen

31 januari 2019

Groeien of niet groeien: hoe staat de economie ervoor?

De economische gouden jaren van groei lijken voorbij. De wereldeconomie vertraagt. De handelsstromen verminderen. Er gaan minder vrachtschepen en cont...

Verder lezen

31 januari 2019

Uitgaven dure medicijnen steeds hoger

De uitgaven aan dure geneesmiddelen in Nederland zijn in 2017 gegroeid naar 2,08 miljard euro, een stijging van 9 procent ten opzichte van 2016 toen d...

Verder lezen
1 2 3 4 207

We horen graag van je!

Contact