'Maak einde aan uitzonderingspositie luchtvaart'

18 april 2019

De luchtvaart in Nederland moet net zo streng worden afgerekend op effecten voor de leefomgeving en het milieu als andere bedrijfstakken. Dat schrijft de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in een advies aan het kabinet.

Nu hebben Schiphol en de luchtvaartsector nog een uitzonderingspositie binnen het rijksbeleid. De enige echte beperking die wordt opgelegd is een maximum aan het aantal vliegbewegingen. Volgens het kabinet is Schiphol van cruciaal belang voor de Nederlandse economie.

Maar de Rli roept het kabinet nu op die uitzonderingspositie te heroverwegen. "De oplopende spanning tussen de groei van de luchtvaart aan de ene kant en de belangen van het klimaat en de leefomgeving aan de andere kant maken dat noodzakelijk."

Volgens de Raad moeten er heldere grenzen komen voor geluid, hinder, ultrafijnstof en veiligheid. En die grenzen moeten regelmatig worden aangescherpt, zodat vliegmaatschappijen worden geprikkeld om de belasting van het milieu en de omgeving verder omlaag te brengen. Schiphol zou dat nog kunnen stimuleren door 'schone' vliegtuigen minder te laten betalen voor landingsrechten.

Duurdere tickets

Tickets mogen wel duurder worden, vindt de Rli, want door het enorme aanbod aan goedkope vliegtickets worden reizigers nauwelijks aangezet om te kiezen voor alternatief vervoer, zoals de trein. Ook moet er kritischer gekeken worden naar welke bestemmingen nu echt belangrijk zijn voor de Nederlandse economie.

In het advies wordt gepleit voor nieuwe normen, die beter recht doen aan de hinder die omwonenden van luchthavens ondervinden. Pas als de luchtvaartsector aan die nieuwe normen voldoet, zijn er meer vliegbewegingen mogelijk, vindt de Raad.

Ook het aantal nachtvluchten zou beperkt moeten worden, want die schaden de gezondheid van omwonenden. En de luchtvaartsector moet gaan werken aan terugdringing van de CO2-uitstoot.Nederland heeft daarvoor geen doelen opgesteld, terwijl de luchtvaart wel meetelt bij het halen van de klimaatdoelen van Parijs.

Verder lezen

Alle nieuwsberichten

1 februari 2019

Aftellen naar de brexit

Datamisbruik Leave.eu

1 februari: nog 57 dagen

Verder lezen

1 februari 2019

Nieuwe cao metaalsector: werknemer gemiddeld 3,3 procent erop vooruit

Na een conflict dat maanden voortsleepte, hebben werkgevers en werknemers in de 'grootmetaal' de strijdbijl begraven. 150.000 werknemers bij bedrijven...

Verder lezen

1 februari 2019

Kabinet door met pensioen zonder bonden: 'We hebben geen tijd te verliezen'

Het kabinet zet zelf een aantal pensioenwijzigingen in gang die de coalitiepartijen in het regeerakkoord hebben afgesproken. De vakbonden zijn hier ni...

Verder lezen

1 februari 2019

1,2 miljoen mensen stapten over naar andere zorgverzekeraar

1,2 miljoen mensen wisselden met ingang van het nieuwe jaar van zorgverzekering. Dat komt neer op 7 procent van het totaal aantal verzekerden, zeggen ...

Verder lezen

1 februari 2019

NVWA leidt dierenartsen tot inspecteur op vanwege de brexit

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is met het oog op de naderende brexit druk bezig tientallen buitenlandse dierenartsen op te leiden tot insp...

Verder lezen

1 februari 2019

Verenigde Staten en China positief na overleg over handelsconflict

China en de Verenigde Staten hebben gesprekken over het einde van het handelsconflict optimistisch afgesloten. Een Chinese handelsdelegatie bracht ond...

Verder lezen
1 2 3 4 207

We horen graag van je!

Contact