Hypotheekrente na echtscheiding niet aftrekbaar

23 januari 2020

Man en vrouw bezitten sinds 1997 ieder voor 50% een eigen woning met een destijds afgesloten aflossingsvrije hypotheek. Ze gaan uit elkaar en spreken in 2015 af dat de woning met hypotheek per peildatum 1 januari 2014 aan de vrouw wordt toebedeeld onder betaling van een uitkoopsom aan de man. In haar aangifte 2016 neemt ze 100% van de waarde van de woning en de hypotheekschuld op. De juridische overdracht vindt plaats in 2017. De Belastingdienst corrigeert de aangifte 2016.

De rechter komt eraan te pas. Die stelt vast dat de gehele woning in 2016 voor mevrouw een eigen woning vormt. Ook stelt de rechter vast dat mevrouw haar ex-partner begin 2017 heeft uitgekocht, waarbij de ex-partner door de hypotheekverstrekker is ontslagen uit de hoofdelijke aansprakelijkheid.

Twee schulden
De hypotheekschuld staat sinds begin 2017 geheel op naam van mevrouw en is opgebouwd uit twee delen: (1) de schuld die reeds aan haar toekwam, de helft van de bestaande hypotheekschuld en (2) het deel van de schuld dat ziet op het uitkopen van de ex-partner. Het deel van de schuld genoemd onder (1) is aflossingsvrij, het deel genoemd onder (2) betreft een annuïtaire aflossingsvorm waarbij de schuld in dertig jaar geheel wordt afgelost.

Aflossingseis
Maar, de rechtszaak gaat over de aangifte 2016. Sinds begin 2013 staat in de wet de zogenaamde aflossingseis. Hypotheekrente is alleen aftrekbaar als in de leningsvoorwaarden een verplichte aflossing, tenminste annuïtair over maximaal 360 maanden, is overeengekomen. Deze eis geldt niet voor schulden die op 1 januari 2013 al bestaan.

De hypotheek is in 1997 afgesloten en geheel aflossingsvrij. Deze gaat mevrouw voor de helft aan. Voor deze helft is, omdat de schuld voor 1 januari 2013 al bestond, de rente-aftrek niet in discussie.

Nieuw aflossingsvrij deel
Maar mevrouw heeft na 1 januari 2013 een nieuwe schuld op zich genomen, het aandeel van haar man in de oorspronkelijke schuld. Deze schuld voldoet in 2016 (nog) niet aan de aflossingseis. De formaliteiten rond het wijzigen van de hypotheek (het overzetten van de gehele hypotheek op naam van mevrouw, het ontslaan van de ex-partner uit zijn hoofdelijke aansprakelijkheid en het wijzigen van het voorheen aan de ex-partner toekomende deel van de hypotheekschuld van de aflossingsvrije vorm in een in 360 maanden annuïtair af te lossen hypotheek) hebben immers pas in januari 2017 plaatsgevonden. Daarom heeft mevrouw in 2016 slechts recht op aftrek van 50% van de hypotheekrente.

Tip: De fiscale regels rond echtscheiding zijn zeer gecompliceerd, zeker als er een eigen woning met hypotheekschuld in het spel is. Tijdig advies is raadzaam. We helpen u graag.

Verder lezen

Alle nieuwsberichten

1 augustus 2019

ING blijft nagenoeg stabiel ondanks lage rente

ING heeft zich afgelopen kwartaal min of meer staande kunnen houden. De bank had te kampen met lage rentes en minder economische groei wereldwijd, maa...

Verder lezen

1 augustus 2019

Shell ziet winst halveren in tweede kwartaal

Het was een moeilijk kwartaal voor Shell: het olie- en gasconcern zag maar liefst de helft van zijn winst verdampen, van ruim 6 miljard dollar tot iet...

Verder lezen

1 augustus 2019

'Campings, restaurants en hotels volgend jaar weer duurder'

De prijzen in hotels, restaurants, cafés en op campings zijn dit jaar al behoorlijk gestegen, en daar komt volgend jaar nog een verhoging bovenop. Dat...

Verder lezen

1 augustus 2019

Amerikaanse centrale bank verlaagt de rente: waarom nu?

Voor het sinds de economische crisis verlaagt de Fed, de Amerikaanse centrale bank, de rente. Het belangrijkste rentetarief wordt met een kwart procen...

Verder lezen

1 augustus 2019

Sterke groei aantal mkb-bedrijven, vooral door toename microbedrijven

Het aantal mkb-bedrijven in Nederland is de afgelopen jaren sterk toegenomen. In tien jaar tijd steeg het aantal met 40 procent, meldt het CBS. Er kwa...

Verder lezen

31 juli 2019

Toon verhardt bij handelsconflict tussen VS en China

De laatste onderhandelingsronde in het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China leverde, zoals verwacht, geen resultaat op. China zou bij d...

Verder lezen

We horen graag van je!

Contact