Noodpakket 2.0 verlengd en aangepast

28 mei 2020

Vorige week heeft het kabinet het Noodpakket 2.0 gepresenteerd. Sinds deze presentatie heeft het kabinet nader overlegd met de sociale partners over het opvangen van de economische gevolgen van de coronacrisis en de verlenging van het pakket. Ook in de Tweede Kamer is hierover gedebatteerd. Dat heeft geleid tot aanpassingen in het gepresenteerde pakket.

Verlengd met een maand tot 1 oktober 2020
Het kabinet verlengt de periode van Noodpakket 2.0 met een extra maand, namelijk tot 1 oktober 2020. Het betreft de volgende maatregelen. Andere wijzigingen zijn daarbij vermeld.

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)
Er komt een extra bepaling om misbruik bij bedrijfseconomisch ontslag tegen te gaan. Bij grotere ontslagaanvragen in het kader van de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO, ontslag om bedrijfseconomische redenen voor 20 of meer werknemers) zal een korting van 5% van de uiteindelijke NOW-subsidie worden opgelegd, tenzij er een akkoord over de ontslagaanvraag is bereikt tussen de werkgever en de belanghebbende vakbonden (of bij gebreke daarvan een andere vertegenwoordiging van werknemers), of, indien dat niet het geval is, er door deze partijen om mediation is gevraagd bij een bij de Stichting van de Arbeid in te richten commissie.

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)
Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30 %) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van € 50.000 (oorspronkelijk aangekondigd was € 20.000) voor de komende 4 maanden (was 3 maanden). In aanmerking voor deze tegemoetkoming komen de getroffen sectoren uit de TOGS-regeling. Aanvragen voor de TVL kunnen in de loop van juni worden ingediend.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 2)
De noodregeling voor zelfstandig ondernemers die eind mei afloopt, wordt met drie maanden verlengd tot eind september. Het verschil tussen Tozo 1 en Tozo 2 is dat voor Tozo 2 een partnerinkomenstoets geldt bij de uitkering levensonderhoud. Bij Tozo 1 is dat niet het geval.

Corona Overbruggingsleningen
Het beschikbare bedrag wordt evenredig verhoogd van 150 miljoen naar 200 miljoen.

Fiscale noodmaatregelen

 • Bijzonder uitstel van betaling
  De periode waarin ondernemers bijzonder uitstel van betaling kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 oktober 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen van een (naheffings)aanslag hoeven tot die tijd ook niet te worden betaald als u uitstel aanvraagt of hebt aangevraagd.
  Ondernemers krijgen bij de eerste aanvraag direct 3 maanden uitstel van betaling. Voor die 3 maanden hoeven ze maar 1 keer een verzoek in te dienen voor alle aanslagen inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw). Daarnaast kan in dat verzoek apart bijzonder uitstel worden aangevraagd voor de andere belastingmiddelen.
 • Uitstel langer dan 3 maanden
  Ondernemers kunnen ook voor een langere periode dan 3 maanden uitstel aanvragen. Daarbij is van belang dat zoveel mogelijk geld ook echt in de bedrijven blijft. Om dit extra te waarborgen, moeten ondernemers bij uitstel langer dan 3 maanden verklaren dat ze geen dividenden en bonussen uitkeren, of eigen aandelen inkopen.
 • Belastingrente en invorderingsrente
  De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%.
 • Andere belastingmaatregelen
  Ook andere belastingmaatregelen worden tot 1 oktober 2020 verlengd. Het gaat hierbij onder meer om het urencriterium voor zzp’ers, de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen en btw-vrijstellingen.
Verder lezen

Alle nieuwsberichten

7 september 2019

Eindhoven Airport mag twee jaar niet verder groeien

Het vliegveld van Eindhoven moet minder geluidsoverlast veroorzaken en mag daarom tot 2022 niet groeien. Dat schrijft minister Van Nieuwenhuizen (Infr...

Verder lezen

6 september 2019

Wat merk je van de nieuwe belasting voor sparen en beleggen?

Staatssecretaris Snel van Financiën heeft bekendgemaakt hoe het kabinet de veel bekritiseerde vermogensrendementsheffing vanaf 2022 wil aanpassen. Het...

Verder lezen

6 september 2019

Zondag weer staking grondpersoneel, KLM kan nog niets zeggen over gevolgen

Vakbond FNV houdt zondag opnieuw een staking onder het grondpersoneel van KLM. Werknemers worden opgeroepen om tussen 13.00 en 17.00 het werk neer te ...

Verder lezen

6 september 2019

Klanten Albert Heijn betalen aan kassa soms meer dan op prijskaartje staat

Wie boodschappen doet bij Albert Heijn kan soms bedrogen uitkomen. Uit een steekproef van Omroep Brabant blijkt dat de prijs die op het schap staat, i...

Verder lezen

6 september 2019

Belasting 'geschrapt' voor spaarders met minder dan vier ton op de bank

Mensen die minder dan 440.000 euro spaargeld hebben gaan daar vanaf 2022 veel minder belasting over betalen. Ze worden dan aangeslagen op basis van he...

Verder lezen

6 september 2019

Cao-akkoord bereikt in metaalsector, staking van de baan

Na maanden onderhandelen hebben de bonden en werkgevers in de metaal en techniek een principeakkoord bereikt voor een nieuwe cao. De ruim 300.000 werk...

Verder lezen
1 2 3 4 368

We horen graag van je!

Contact