Hypotheekrente na echtscheiding niet aftrekbaar

23 januari 2020

Man en vrouw bezitten sinds 1997 ieder voor 50% een eigen woning met een destijds afgesloten aflossingsvrije hypotheek. Ze gaan uit elkaar en spreken in 2015 af dat de woning met hypotheek per peildatum 1 januari 2014 aan de vrouw wordt toebedeeld onder betaling van een uitkoopsom aan de man. In haar aangifte 2016 neemt ze 100% van de waarde van de woning en de hypotheekschuld op. De juridische overdracht vindt plaats in 2017. De Belastingdienst corrigeert de aangifte 2016.

De rechter komt eraan te pas. Die stelt vast dat de gehele woning in 2016 voor mevrouw een eigen woning vormt. Ook stelt de rechter vast dat mevrouw haar ex-partner begin 2017 heeft uitgekocht, waarbij de ex-partner door de hypotheekverstrekker is ontslagen uit de hoofdelijke aansprakelijkheid.

Twee schulden
De hypotheekschuld staat sinds begin 2017 geheel op naam van mevrouw en is opgebouwd uit twee delen: (1) de schuld die reeds aan haar toekwam, de helft van de bestaande hypotheekschuld en (2) het deel van de schuld dat ziet op het uitkopen van de ex-partner. Het deel van de schuld genoemd onder (1) is aflossingsvrij, het deel genoemd onder (2) betreft een annuïtaire aflossingsvorm waarbij de schuld in dertig jaar geheel wordt afgelost.

Aflossingseis
Maar, de rechtszaak gaat over de aangifte 2016. Sinds begin 2013 staat in de wet de zogenaamde aflossingseis. Hypotheekrente is alleen aftrekbaar als in de leningsvoorwaarden een verplichte aflossing, tenminste annuïtair over maximaal 360 maanden, is overeengekomen. Deze eis geldt niet voor schulden die op 1 januari 2013 al bestaan.

De hypotheek is in 1997 afgesloten en geheel aflossingsvrij. Deze gaat mevrouw voor de helft aan. Voor deze helft is, omdat de schuld voor 1 januari 2013 al bestond, de rente-aftrek niet in discussie.

Nieuw aflossingsvrij deel
Maar mevrouw heeft na 1 januari 2013 een nieuwe schuld op zich genomen, het aandeel van haar man in de oorspronkelijke schuld. Deze schuld voldoet in 2016 (nog) niet aan de aflossingseis. De formaliteiten rond het wijzigen van de hypotheek (het overzetten van de gehele hypotheek op naam van mevrouw, het ontslaan van de ex-partner uit zijn hoofdelijke aansprakelijkheid en het wijzigen van het voorheen aan de ex-partner toekomende deel van de hypotheekschuld van de aflossingsvrije vorm in een in 360 maanden annuïtair af te lossen hypotheek) hebben immers pas in januari 2017 plaatsgevonden. Daarom heeft mevrouw in 2016 slechts recht op aftrek van 50% van de hypotheekrente.

Tip: De fiscale regels rond echtscheiding zijn zeer gecompliceerd, zeker als er een eigen woning met hypotheekschuld in het spel is. Tijdig advies is raadzaam. We helpen u graag.

Verder lezen

Alle nieuwsberichten

4 december 2018

Dorpje Vijfhuizen krijgt 1000 mensen voor doorgeven beelden EK 2020

Alle beelden van de wedstrijden van het EK voetbal in 2020 komen via het Noord-Hollandse dorp Vijfhuizen, gelegen onder de rook van Schiphol. De Euro...

Verder lezen

4 december 2018

WA-autoverzekering voor jongeren duurder dan ooit

De premie voor een WA-verzekering voor de auto is hoger dan ooit. Vooral jongeren betalen de hoofdprijs. Een 18-jarige is maandelijks gemiddeld 147 eu...

Verder lezen

3 december 2018

Kijkwijzer voor YouTube 'enorme klus' en heeft veel haken en ogen

In de bioscoop of op tv is het een bekend verschijnsel: het kijkadvies. Bij videodiensten zoals YouTube bestaat dit advies niet. CDA-Kamerlid Harry va...

Verder lezen

3 december 2018

Online shoppen in heel Europa makkelijker (maar je moet je spullen wel zelf ophalen)

Europese webshops mogen jou vanaf vandaag niet meer weren. Je moet er gewoon spullen kunnen bestellen, en bovendien zonder daar extra geld voor te bet...

Verder lezen

3 december 2018

Wet om negen grootste verbruikers van Gronings gas af te halen

De negen grootste verbruikers van Gronings gas in Nederland worden wettelijk verplicht om hier voor oktober 2022 mee te stoppen. Het gaat om de bedrij...

Verder lezen

3 december 2018

Shell koppelt bonussen aan concrete klimaatdoelen

Om bij te dragen aan het klimaatakkoord van Parijs gaat olie- en gasmaatschappij Shell vanaf 2020 concrete klimaatdoelen stellen. Doelen voor de korte...

Verder lezen
1 2 3 4 360

We horen graag van je!

Contact