Hypotheekrente na echtscheiding niet aftrekbaar

23 januari 2020

Man en vrouw bezitten sinds 1997 ieder voor 50% een eigen woning met een destijds afgesloten aflossingsvrije hypotheek. Ze gaan uit elkaar en spreken in 2015 af dat de woning met hypotheek per peildatum 1 januari 2014 aan de vrouw wordt toebedeeld onder betaling van een uitkoopsom aan de man. In haar aangifte 2016 neemt ze 100% van de waarde van de woning en de hypotheekschuld op. De juridische overdracht vindt plaats in 2017. De Belastingdienst corrigeert de aangifte 2016.

De rechter komt eraan te pas. Die stelt vast dat de gehele woning in 2016 voor mevrouw een eigen woning vormt. Ook stelt de rechter vast dat mevrouw haar ex-partner begin 2017 heeft uitgekocht, waarbij de ex-partner door de hypotheekverstrekker is ontslagen uit de hoofdelijke aansprakelijkheid.

Twee schulden
De hypotheekschuld staat sinds begin 2017 geheel op naam van mevrouw en is opgebouwd uit twee delen: (1) de schuld die reeds aan haar toekwam, de helft van de bestaande hypotheekschuld en (2) het deel van de schuld dat ziet op het uitkopen van de ex-partner. Het deel van de schuld genoemd onder (1) is aflossingsvrij, het deel genoemd onder (2) betreft een annuïtaire aflossingsvorm waarbij de schuld in dertig jaar geheel wordt afgelost.

Aflossingseis
Maar, de rechtszaak gaat over de aangifte 2016. Sinds begin 2013 staat in de wet de zogenaamde aflossingseis. Hypotheekrente is alleen aftrekbaar als in de leningsvoorwaarden een verplichte aflossing, tenminste annuïtair over maximaal 360 maanden, is overeengekomen. Deze eis geldt niet voor schulden die op 1 januari 2013 al bestaan.

De hypotheek is in 1997 afgesloten en geheel aflossingsvrij. Deze gaat mevrouw voor de helft aan. Voor deze helft is, omdat de schuld voor 1 januari 2013 al bestond, de rente-aftrek niet in discussie.

Nieuw aflossingsvrij deel
Maar mevrouw heeft na 1 januari 2013 een nieuwe schuld op zich genomen, het aandeel van haar man in de oorspronkelijke schuld. Deze schuld voldoet in 2016 (nog) niet aan de aflossingseis. De formaliteiten rond het wijzigen van de hypotheek (het overzetten van de gehele hypotheek op naam van mevrouw, het ontslaan van de ex-partner uit zijn hoofdelijke aansprakelijkheid en het wijzigen van het voorheen aan de ex-partner toekomende deel van de hypotheekschuld van de aflossingsvrije vorm in een in 360 maanden annuïtair af te lossen hypotheek) hebben immers pas in januari 2017 plaatsgevonden. Daarom heeft mevrouw in 2016 slechts recht op aftrek van 50% van de hypotheekrente.

Tip: De fiscale regels rond echtscheiding zijn zeer gecompliceerd, zeker als er een eigen woning met hypotheekschuld in het spel is. Tijdig advies is raadzaam. We helpen u graag.

Verder lezen

Alle nieuwsberichten

24 januari 2019

Nederland is een doorsluisland: 'onze reputatie staat op het spel'

Nederland is een doorsluisland. Er staat voor zo'n 4200 miljard euro geparkeerd bij bijzondere financiële instellingen, bijna zes keer de omvang van h...

Verder lezen

24 januari 2019

In Japan gearresteerde Renault-topman Ghosn weg na grote druk

Topman Carlos Ghosn (64) is niet langer de baas van de Franse automaker Renault. De in Japan opgepakte Ghosn is gisteravond afgetreden, nadat duidelij...

Verder lezen

24 januari 2019

Pensioenfondsen waarschuwen voor dreigende korting

Morgen publiceren de pensioenfondsen hun meest recente dekkingsgraad. Fondsen die tijdens de financiële crisis onder een wettelijke minimumdekkingsgra...

Verder lezen

24 januari 2019

Gekort worden op pensioen nog dichterbij voor twee miljoen mensen

Een kleine twee miljoen gepensioneerden en werkenden zullen volgend jaar waarschijnlijk gekort worden op hun pensioen. De pensioenfondsen in de metaal...

Verder lezen

24 januari 2019

Grootste groei nieuwbouwwoningen sinds 2009

Het afgelopen jaar zijn de meeste nieuwbouwwoningen opgeleverd sinds 2009, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het gaat om bijna 66.000 nieu...

Verder lezen

23 januari 2019

Gronings bedrijf verovert wereld met gebruikte elektronica

Ze werkten 13 jaar geleden nog met z'n tweeën op een zolderkamer. De garage lag vol oude apparaten. Nu levert JC-Electronics in het Groningse Leek pro...

Verder lezen
1 2 3 4 360

We horen graag van je!

Contact