Rekenkamer: subsidie elektrische auto's levert minder CO2-winst op

26 juni 2019

De subsidie voor elektrische auto's is een dure maatregel voor het terugdringen van CO2-uitstoot, vindt de Algemene Rekenkamer. Een ton vermeden CO2-uitstoot voor vorig jaar aangeschafte auto's kost bijna 2000 euro. Eerder berekende het kabinet dat die kosten 300 euro lager liggen, maar die berekening is volgens de Rekenkamer te optimistisch.

"Bij een andere besteding van het geld had het kabinet vermoedelijk meer CO2 kunnen besparen", schrijft de Rekenkamer. De Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de kosten van de huidige stimuleringsmaatregelen voor elektrische auto's en de onderbouwing van de kosten per bespaarde ton CO2. Voor de periode 2018-2022 gaan deze maatregelen minstens 700 miljoen euro kosten.

Ook wijst de Rekenkamer erop dat het stimuleringsbedrag vooral oploopt voor duurdere auto's. Daarnaast valt het voordeel aanmerkelijk lager uit voor wie een elektrische auto privé koopt. Een auto van de zaak levert juist een groter voordeel op, onder meer door de milieu-investeringsaftrek (MIA). Het belastingvoordeel per auto per jaar kan dus behoorlijk uiteen lopen en daarmee ook de kosten per bespaarde ton CO2.

Later dit jaar komt de Rekenkamer met een rapport over alle fiscale prikkels in de autobelastingen.

Verder lezen

Alle nieuwsberichten

24 november 2017

Eindejaarstips voor de dga

Wat doet u met uw pensioen in eigen beheer?
De mogelijkheid om binnen de eigen bv een pensioenvoorziening op te bouwen is afge...

Verder lezen

24 november 2017

Eindejaarstips omzetbelasting

Voorkom belastingrente door tijdig suppletieaangifte te doen
Ondernemers, die hun btw-aangifte over 2017 willen corrigeren of ...

Verder lezen

24 november 2017

Eindejaarstips werkgevers

Vergeet niet om WBSO aan te vragen
Voor speur- & ontwikkelingswerk (S&O) heeft u recht op een vermindering van de afdr...

Verder lezen

24 november 2017

Eindejaarstips voor ondernemingen

Optimaliseer investeringsaftrek
De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een aftrekpost, bedoeld om de investeringen in...

Verder lezen

24 november 2017

Eindejaarstips schenken en erven

Vermogen overhevelen naar uw (klein)kinderen?
Door tijdens uw leven (een deel van) uw vermogen over te dragen aan uw kinderen ...

Verder lezen

24 november 2017

Eindejaarstips eigen woning

Controleer uw hypotheek
Gezien de lage rente die u krijgt op uw spaartegoed kan het aantrekkelijk zijn om (extra) af te lossen...

Verder lezen
1 2 3 4 262

We horen graag van je!

Contact