Regulering van werk: rapport commissie Borstlap (4)

20 februari 2020

Onlangs is het rapport van de Commissie Regulering van werk – onder leiding van Hans Borstlap - gepresenteerd. Het bevat vijf bouwstenen voor verbetering. Nummer een, twee en vier hebben we al besproken. De derde bouwsteen gaat over het voorkomen van kennisveroudering van werkenden. Wat stelt de Commissie voor?

Kennisveroudering nieuw sociaal risico
Kennisveroudering is, in een wereld die snel verandert, een nieuw sociaal risico dat bestreden moet worden. Volgens de Commissie is er nu geen regeling die alle werkenden, ongeacht de contractvorm, adequaat beschermt tegen het risico van kennisveroudering. Het bestaande fundament moet daarom worden aangevuld, zodat alle werkenden bij kennisveroudering, basiszekerheid wordt geboden.

Ken iedereen persoonlijk ontwikkelbudget toe              
Alle werkenden krijgen bij geboorte een gelijk individueel ontwikkelbudget dat beschikbaar is gedurende de gehele loopbaan. Iemand die een opleiding afrondt in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo'er) houdt hiervan na zijn schoolperiode meer over dan een universitair geschoolde werkende vanwege het verschil in kosten tussen beide opleidingen. Mensen kunnen hun ontwikkelbudget gebruiken om bij te blijven in hun vak of om een nieuw beroep te leren. Een verplichte, regelmatig terugkerende loopbaan-APK activeert werkenden hun budget te gebruiken zodat ze wendbaar en inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt.

Het is van belang dat het ontwikkelbudget gedurende de loopbaan van de werkende aangevuld wordt. De Commissie adviseert de transitievergoeding om te vormen tot een vergoeding voor extra persoonlijk ontwikkelbudget.

Creëer een loopbaanwinkel die alle werkenden ondersteunt
Om te bewerkstelligen dat het persoonlijk ontwikkelbudget door werkenden daadwerkelijk gebruikt gaat worden, moet een cultuuromslag plaatsvinden. De Commissie adviseert een landelijke organisatie op te richten die werkenden hierbij persoonlijke en onafhankelijke begeleiding en ondersteuning geeft. Via loopbaanwinkels of werkhubs moet Individuele loopbaanbegeleiding beschikbaar komen.

Kom tot een geïntegreerde aanpak van het risico van kennisveroudering
De Commissie beveelt aan het persoonlijk ontwikkelbudget en de loopbaanwinkel te integreren in het arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht. Zo bereikt deze nieuwe aanpak ook groepen die hun menselijk kapitaal wel willen uitbreiden maar daar uit zichzelf onvoldoende in slagen.

Het gaat om wederkerigheid. Deze bouwsteen is er op gericht dat:

  • werkenden zich blijven ontwikkelen, inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt en werkgevers dat ook faciliteren;
  • werkenden met fysiek of psychisch zware beroepen zich tijdig omscholen en zo actief bijdragen aan het vermijden van het risico op arbeidsongeschiktheid.

Tip: Het kabinet komt uiterlijk 1 april met een reactie. De Commissie heeft overigens lijnen willen uitzetten voor meerdere kabinetsperioden. We houden u op de hoogte.

Verder lezen

Alle nieuwsberichten

25 februari 2019

Grootste deel cadeaubonnen Intertoys is ingeleverd

Ondanks de computerstoring in de Intertoys-winkels afgelopen weekend, is het grootste deel van de cadeaubonnen ingeleverd. Dat zegt een woordvoerder v...

Verder lezen

25 februari 2019

Weet u of u in aanmerking komt voor huur- en/of zorgtoeslag?

Uit onderzoek van ouderorganisaties is onlangs gebleken dat veel ouderen dit niet weten. Hierdoor lopen zo'n 230.000 ouderen jaarlijks mogelijk duizen...

Verder lezen

25 februari 2019

Eén groot nationaal postbedrijf: PostNL neemt Sandd over

PostNL neemt concurrent Sandd over. Daarmee komt nagenoeg de hele postmarkt in handen van één partij: PostNL heeft nu 70 procent in handen, Sandd bijn...

Verder lezen

25 februari 2019

'Mensenhandel opgespoord via bankgegevens'

ABN Amro, de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben een nieuwe methode ontwikkeld om mensenhan...

Verder lezen

25 februari 2019

Vakkenvuller of krantenbezorger: bijbanen in trek bij scholieren

Steeds meer scholieren hebben een bijbaan. Vorig jaar deden ruim 236.000 jongeren tussen de 15 en 20 jaar betaald werk, meldt het CBS. Dat is bijna de...

Verder lezen

24 februari 2019

CO2-heffing voor industrie nooit serieus besproken

Hoeveel en op welke manier moet de zware industrie in Nederland betalen om de klimaatdoelstellingen te halen? Dat is dé vraag die overbleef na de pres...

Verder lezen
1 2 3 4 361

We horen graag van je!

Contact