Monteur geen ondernemer

Gepubliceerd op:

23 februari 2021

Bron: http://bit.ly/3cVUWJZ


Deel dit bericht:

Een zzp-er heeft een eenmanszaak in interieurreiniging, kassenbouw en laad- en loswerkzaamheden. Voor een opdrachtgever in de haven verricht hij werkzaamheden rond het laden en lossen, maar ook onderhoud en reparaties aan machines. Dat doet hij op fulltime basis. De Belastingdienst schrapt de ondernemersaftrek en MKB-winstvrijstelling.

Standpunt Belastingdienst
Van ondernemerschap is geen sprake omdat er onvoldoende zelfstandigheid is ten opzichte van de opdrachtgever en niet gestreefd wordt naar continuïteit door het verkrijgen van verschillende opdrachten van verschillende opdrachtgevers. 

Standpunt zzp-er
In de twee voorafgaande jaren had hij drie opdrachtgevers. Dit jaar had hij slechts een opdrachtgever omdat die zoveel werk had. Soms moest de ondernemer zijn broer inschakelen om alle werkzaamheden te kunnen verrichten. De ondernemer kon zelfstandig de inrichting van zijn werkzaamheden bepalen, hij hoefde bijvoorbeeld geen verlof te vragen. Ook liep hij ondernemersrisico.

Overwegingen rechter
Hoewel sprake is van een zekere duurzaamheid en een gerechtvaardigde voordeelsverwachting, streeft de zzp-er niet duurzaam naar het verkrijgen van opdrachten van verschillende opdrachtgevers, bezit hij onvoldoende zelfstandigheid ten opzichte van zijn opdrachtgever en loopt hij ook geen ondernemersrisico.

Weliswaar waren er in voorgaande jaren verschillende opdrachtgevers, maar ook in die jaren kwam meer dan 98% van de omzet uit werkzaamheden voor de huidige opdrachtgever. Bovendien waren de andere opdrachten schoonmaakwerkzaamheden. Er is dus geen sprake van samenhang tussen de verschillende opdrachten.

De zzp-er is onvoldoende zelfstandig. Hij krijgt een lijst met werkzaamheden die hij per dag of per week dient te verrichten en hij moet op vaste tijden aanwezig zijn. Het benodigde materiaal wordt door de opdrachtgever ter beschikking gesteld. Bovendien was er door de ouderdom van de machines altijd voldoende onderhoudswerk. De zzp-er werkte minimaal vijf dagen per week voor de opdrachtgever. Er was geen sprake van jaarlijks sterk wisselende opbrengsten, de werkzaamheden hebben qua omvang een duurzaam karakter en hij verrichtte al drie jaar werkzaamheden voor dezelfde opdrachtgever. Als er niet voldoende werk was, werd de zzp-er toch betaald. Deze uren werden gecompenseerd met de dagen dat hij had overgewerkt.

Van ondernemersrisico was geen sprake en het debiteurenrisico hield niet meer in dan dat van een werknemer die loon ontvangt van zijn werkgever. Ook heeft de zzp-er niet aannemelijk gemaakt dat hij actief bekendheid gaf aan zijn onderneming en hij hield zich evenmin bezig met acquisitie. De inschrijving bij de KvK doet aan het voorgaande niet af.

Oordeel rechter
De Belastingdienst heeft de ondernemersaftrek en de MKB-winstvrijstelling terecht geweigerd.

Tip: Fiscaal ondernemerschap met alle voordelen die daarbij horen, vraagt meer dan een inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Achteraf forse belastingvoordelen terugbetalen, is uitermate zuur. Laat u tijdig adviseren over uw fiscale positie.

Overige nieuwsberichten

4 maart 2021

Toerekening koopsom aan bedrijfsgedeelte

Een ondernemer koopt een woonboerderij voor € 850.000 en zet het bedrijfsgedeelte op de balans voor € 165.000. Op het bedrijfsgedeelte schri...

Verder lezen

2 maart 2021

Steelt werknemer een pak koekjes?

Een medewerker werkt al 19 jaar bij een bedrijf in de verpakkingsindustrie. Drie leidinggevenden spreken hem aan op het meenemen van een pak koekjes u...

Verder lezen

26 februari 2021

TONK: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten

Er zijn verschillende regelingen die ondernemers steunen met de financiële gevolgen van de coronacrisis. Vanaf 1 januari 2021 is er ook ondersteu...

Verder lezen

We horen graag van je!

Contact