Functie vervalt: transitievergoeding?

Gepubliceerd op:

12 februari 2021

Bron: http://bit.ly/3a7be1b


Deel dit bericht:

De functie van een kwaliteitsmanager in ploegendienst komt te vervallen. De werkgever zegt de arbeidsovereenkomst op met een ontslagvergunning van het UWV. Door aangeboden passende functies te weigeren, handelt ze volgens de werkgever ernstig verwijtbaar. Daarom krijgt ze geen transitievergoeding. Wat zegt de rechter hierover?

Overwegingen rechter
Werkgever heeft eerst dezelfde en een andere functie aangeboden, maar in dagdienst. Werkneemster weigerde omdat ze in ploegendienst wilde blijven werken, net als haar man, die bij hetzelfde bedrijf werkt. Ze willen samen met de auto reizen. Reizen met het openbaar vervoer is voor haar gezien een chronische oogaandoening geen optie.

Uiteindelijk heeft de werkgever toch een functie als productiemedewerker in ploegendienst aangeboden. Van een passende functie is sprake wanneer deze aansluit bij de opleiding, ervaring en capaciteiten van de werknemer. Vast staat dat de aangeboden functie in deze zin passend was.

De werkneemster is niet op deze functie ingegaan, omdat ze meteen zou moeten beginnen en ze daar gelet op haar arbeidsongeschiktheid niet toe in staat was. Vastgesteld wordt dat de werkgever helemaal niet verlangde dat ze direct zou beginnen.

Intussen had de werkneemster zich namelijk ziek gemeld. Volgens de bedrijfsarts was ze door ziekte niet in staat om haar oude en de nieuwe functie uit te voeren. Maar dat betekent volgens de rechter niet dat zij de aangeboden functie niet kon aanvaarden.

Bij de rechter voert de werkneemster verder geen redenen aan waarom ze niet de derde aangeboden functie kon aanvaarden.

Oordeel rechter
De werkneemster had eventuele belemmeringen tegen de derde aangeboden functie direct constructief met haar werkgever moeten bespreken. Nu kon de werkgever haar door haar eigen weigerachtige houding niet herplaatsen. Dat acht de rechter ernstig verwijtbaar. Daarom hoeft de werkgever geen transitievergoeding te betalen.

Tip: Als een werknemer zonder goede redenen een passende functie weigert, die u aanbiedt om ontslag te voorkomen, kan de rechter oordelen dat u geen transitievergoeding hoeft te betalen.

Overige nieuwsberichten

4 maart 2021

Toerekening koopsom aan bedrijfsgedeelte

Een ondernemer koopt een woonboerderij voor € 850.000 en zet het bedrijfsgedeelte op de balans voor € 165.000. Op het bedrijfsgedeelte schri...

Verder lezen

2 maart 2021

Steelt werknemer een pak koekjes?

Een medewerker werkt al 19 jaar bij een bedrijf in de verpakkingsindustrie. Drie leidinggevenden spreken hem aan op het meenemen van een pak koekjes u...

Verder lezen

26 februari 2021

TONK: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten

Er zijn verschillende regelingen die ondernemers steunen met de financiële gevolgen van de coronacrisis. Vanaf 1 januari 2021 is er ook ondersteu...

Verder lezen

We horen graag van je!

Contact