DGA ten minste minimumloon?

Gepubliceerd op:

30 maart 2021

Bron: https://bit.ly/3sj620J


Deel dit bericht:

Een BV start een onderneming in de zoetwarenbranche. Het resultaat is en blijft waarschijnlijk marginaal. In de eerste maanden is het verlies ongeveer gelijk aan het salaris van de directeur-grootaandeelhouder (DGA).  Daarom vraagt hij aan de Belastingdienst om zijn arbeidsbeloning voor het komende jaar op nihil te mogen stellen. Dat mag niet. Het zou ten minste gelijk moeten zijn aan het minimum loon. De rechter komt eraan te pas.

Gebruikelijk loonregeling
Volgens de wet geniet een DGA voor zijn werkzaamheden in de BV een gebruikelijk loon. Dat loon wordt op € 47.000 (bedrag 2021) per jaar gesteld, tenzij aannemelijk is dat voor soortgelijke dienstbetrekkingen waarbij een eigen BV geen rol speelt, in het economische verkeer een lager loon gebruikelijk is. De BV heeft hiervan de bewijslast.

Standpunt Belastingdienst
Het gebruikelijk loon moet in dit geval minimaal op € 21.835 (bedrag 2021) worden gesteld. Er is namelijk een arbeidsovereenkomst dan wel een civielrechtelijke dienstbetrekking met de DGA. Daarom is de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) van toepassing. Het loon kan niet lager worden vastgesteld dan het wettelijk minimumloon.

Oordeel rechter
Een lager loon dan het wettelijke gebruikelijk loon is acceptabel als de BV aannemelijk maakt dat de continuïteit van de vennootschap in gevaar komt bij het uitbetalen van dat gebruikelijk loon. Uit de aangifte vennootschapsbelasting blijkt dat de BV niet over de financiële middelen beschikt om het gebruikelijk loon uit te betalen. Daarom mag het loon voor het komende jaar naar nihil worden bijgesteld.

Dat dit bedrag lager is dan het minimumloon maakt het oordeel niet anders. Het vasthouden door de Belastingdienst aan het minimumloon als ondergrens voor het gebruikelijk loon doet in dit geval geen recht aan de realiteit. De Wet Minimumloon is niet voor deze situatie geschreven. De Belastingdienst moet de proceskosten van de DGA betalen.

Tip: Als u in 2021 meer dan 30% omzetverlies hebt ten opzichte van 2019, mag u, onder voorwaarden, zonder verder bewijs of overleg met de Belastingdienst uw gebruikelijk loon verlagen naar evenredigheid van uw omzetverlies.

Overige nieuwsberichten

23 april 2021

Weer ziek, weer loondoorbetaling?

Een manager wordt ziek en werkt twee jaar lang aan re-integratie. Na twee jaar krijgt hij geen WIA-uitkering, omdat hij volgens het UWV dan nog ongeve...

Verder lezen

20 april 2021

Werknemer moet zakelijke ritten bewijzen

Een medewerker rijdt in een auto van de zaak. Hij heeft een Verklaring geen privégebruik ingediend. Daarom houdt de werkgever over de waarde va...

Verder lezen

15 april 2021

Aftrek kosten advocaat echtscheiding

In het kader van zijn echtscheiding heeft een man diverse procedures gevoerd tegen zijn ex. Alleen al voor procedures over partneralimentatie heeft hi...

Verder lezen

We horen graag van je!

Contact